γερωνία

γερωνία and [full] γερωχία,
A v. γερωΐα. [full] γερώνοιον· κοῖλον, κενόν, Hsch. [full] γέσμα· γεῦμα, Id. [full] γέστα· γογγυλίς, Id.:—also [full] γεστία· ἔνδυσις, and [full] γέστρα· στολή, Id. [full] γέτορ· ἔτος, and [full] γέτος· ἐνιαυτός, Id. (γ = ϝ). [full] γεῦ· γυνὸν τὶ ἄρα, Id.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.